Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣΧρονολογικός πίνακας για την Βυζαντινή περίοδο.

324-610 μ. Χ.
Πρώιμη Βυζαντινή περίοδος.
610-1204 μ. Χ.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
1204-1453 μ. Χ.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.

330 μ. Χ.
Ίδρυση Κωνσταντινούπολης.
568 μ. Χ.
Μετανάστευση Λογγοβάρδων και κατάκτηση μεγάλου τμήματος της Ιταλίας.
591 μ. Χ.
Συνθήκη ειρήνης μεταξύ Χοσρόη (βασιλιά των Περσών) και Μαυρικίου.
602 μ. Χ.
Θάνατος Μαυρικίου.
613 μ. Χ.
Αρχή διδασκαλίας του Ισλάμ.
613 και 614 μ. Χ.
Οι Πέρσες κατέκτησαν Συρία και Ιεροσόλυμα αντίστοιχα.
619 μ. Χ.
Συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ηρακλείου και Χαγάνου των Αβάρων.
622 μ. Χ.
Εγίρα, αφετηρία χρονολογικού συστήματος των Αράβων.
626 μ. Χ.
Σωτηρία της Πόλης από την πολιορκία των Αράβων και των Σλάβων.
630 μ. Χ.
Ανάκτηση και επανύψωση του Τίμιου Σταυρού από τον Ηράκλειο στα Ιεροσόλυμα.
632 μ. Χ.  
Θάνατος Μωάμεθ.
646 μ. Χ.
Κατάληψη της Αλεξάνδρειας.
674-678 μ. Χ.
Πολιορκία Κωνσταντινούπολης από Άραβες.
717 μ. Χ.
Δεύτερη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες.
726 μ. Χ.
Σεισμός στη Θήρα και Θηρασία.
730 μ. Χ.
Διάταγμα για καταστροφή των εικόνων.
732 μ. Χ.
Νίκη Φράγκων έναντι των Αράβων στο Πουατιέ της Γαλλίας.
754 μ. Χ.
Σύνοδος της Ιέρειας/Στέψη Πιπίνου ως “ελέω Θεού βασιλέα” των Φράγκων.
774 μ. Χ.
Νίκη Καρόλου έναντι των Λογγοβάρδων.
781 μ. Χ.
Αρραβώνες Κωνσταντίνου ΣΤ’ με την Ροτρούδη.
787 μ. Χ.
Οικουμενική Σύνοδος Ζ’
800 μ. Χ.
Στέψη Καρόλου ως “Μέγας και Ειρηνοποιός αυτοκράτωρ”, κυβερνήτης του Ρωμαϊκού κράτους.
809 μ. Χ.
Κατάκτηση της Σαρδικής από τον Κρούμο.
814 μ. Χ.
Ξαφνικός θάνατος Κρούμου.
822 μ. Χ.
Λήξη πολιορκίας από τον Θωμά τον Σλάβο.
823 μ. Χ.
Σύλληψη και θάνατος του Θωμά του Σλάβου.
838 μ. Χ.
Καταστροφή του Αμορίου.
840 μ. Χ.
Θάνατος Λουδοβίκου του ευσεβή.
843 μ. Χ.
Αναστήλωση των εικόνων από την αυτοκράτειρα Θεοδώρα/Συνθήκη Βερντέν και διαίρεση του Φραγκικού κράτους.
860 μ. Χ.
Ανεπιτυχής επίθεση Ρώσων κατά της Κωνσταντινούπολης.
863 μ. Χ.
Αποστολή Κυρίλλου και μεθοδίου στην Μοραβία.
864 μ. Χ.
Ο Βούλγαρος ηγεμόνας Βόρης βαπτίστηκε Μιχαήλ.
867 μ. Χ.
Οικουμενική Σύνοδος-Πρώτο Σχίσμα.
870 μ. Χ.
Οικουμενική Σύνοδος-Υποταγή της Βουλγαρίας στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης.

 
904 μ. Χ.
Άλωση της Θεσσαλονίκης.
913 μ. Χ.
Αποτυχημένη προσπάθεια κατάληψης της Κωνσταντινούπολης από τον Συμεών.
924 μ. Χ.
Δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια του Συμεών.
944 μ. Χ.
Άλωση Συριακής Έδεσσας από Ιωάννη Κουρκούα.
957 μ. Χ.
Επίσκεψη ηγεμονίδος Όλγας στην Κωνσταντινούπολη.
961 μ. Χ.
Ανάκτηση Κρήτης από τον Κουρκούα.
962 μ. Χ.
Στέψη Όθωνα Α’ ως αυτοκράτορα των Ρωμαίων.
965 μ. Χ.
Ανάκτηση Κύπρου από τον Κουρκούα.
968 μ. Χ.
Πρεσβεία Κρεμόνας Λιουτπράνδου.
976 μ. Χ.
Ίδρυση νέου Βουλγαρικού κράτους από τον Σαμουήλ.
997 μ. Χ.
Νίκη Βυζαντινών στο Σπερχείο από τον Νικηφόρο Ουρανό έναντι των Βουλγάρων.
1014 μ. Χ.
Μάχη του Κλειδίου.
1018 μ. Χ.
Προσάρτηση Βουλγαρικού κράτους στο Βυζάντιο.
1025 μ. Χ.
Θάνατος Βασιλείου Β’.
1054 μ. Χ.
Σχίσμα των δύο εκκλησιών.
1041 και 1042 μ. Χ.
Ενθρόνιση και εκθρόνιση του Μιχαήλ Καλαφάτη.
1055 μ. Χ.
Κατάκτηση Συρίας και Ιεροσολύμων από τους Τούρκους.
1071 μ. Χ.
Μάχη του Ματζικέρτ/Κατάκτηση Ιταλικών εδαφών από τους Νορμανδούς.
1075 μ. Χ.
Έναρξη διαμάχης για την περιβολή.
1076 μ. Χ.
Σύνοδος της Βορμς.
1077 μ. Χ.
Ταπείνωση Ερίκου μπροστά στον Πάπα, στο φρούριο Κανόσσα.
1081 μ. Χ.
Ενθρόνιση του Αλεξίου Α’ Κομνηνού.
1082 μ. Χ.
Χρυσόβουλο που παραχωρούσε εμπορικά δικαιώματα στους Βένετους.
1097 μ. Χ.
Νίκη των σταυροφόρων εναντίων των Τούρκων..
Ιούλιος του 1099 μ. Χ.
Κατάληψη και μετατροπή των Ιεροσολύμων σε Φραγκικό βασίλειο.
1122 μ. Χ.
Συμφωνία της Βορμς.
1162 μ. Χ.
Σηνθήκη του Σουλτάνου που προέβλεπε στρατιωτική βοήθεια και παράδοση πόλεων.
1164 μ. Χ.
Συνθήκη Βυζαντίου - Ούγγρων.
1171 μ. Χ.
Σφοδρή διαμάχη με την Βενετία.
1176 μ. Χ.
Αποτυχημένη προσπάθεια Μανουήλ για αντιμετώπιση των Σελτζούκων.
1182 μ. Χ.
Σφαγές και λεηλασίες σε βάρος των λατίνων.
1200 μ. Χ.
Καθιερώνεται χρήση πυξίδας και πρυμναίου πηδαλίου.
Ιανουάριος του 1203 μ. Χ.
Οι σταυροφόροι δέχτηκαν την επαναθρόνιση του Ισαακίου Β’ Αγγέλου.
Ιούνιος του 1203 μ. Χ.
Οι σταυροφόροι φθάνουν μπροστά στα τείχη της Πόλης.
17 Ιουλίου του 1203 μ. Χ.
Κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους.
Τέλη Μαρτίου του 1204 μ. Χ.
Οι σταυροφόροι υπέγραψαν συμφωνία διανομής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (Ρωμανία).
13 Απριλίου του 1204 μ. Χ.
Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους.
1204 μ. Χ.
Ίδρυση Δουκάτου της Αθήνας και πριγκηπάτου της Αχαΐας από τον Βονιφάτιο.
1205 μ. Χ.
Οι Λατίνοι ηττήθηκαν από τους Βούλγαρους.
1208 μ. Χ.
Ο Θεόδωρος στέφθηκε αυτοκράτορας και βασιλιάς.
1224 μ. Χ.
Άλωση της Θεσσαλονίκης και κατάλυση του Λατινικού βασιλείου.
1230 μ.Χ.
Ο Θεόδωρος στρέφεται εναντίων των Βουλγάρων.
1259 μ. Χ.
Νίκη Μιχαήλ Παλαιολόγου επί των Φράγκων στην μάχη της Πελαγονίας.
25 Ιουλίου του 1261 μ. Χ.
Η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια του Αλέξιου Στρατηγοπούλου, στρατηγού της Νίκαιας.
Σεπτέμβριος του 1261 μ. Χ.
Στέψη Μιχαήλ Παλαιολόγου(Μιχαήλ Η’)
1261 μ. Χ.
Ο Μιχαήλ σύναψε συνθήκη με τους Γενουάτες.
1265 μ. Χ.
Ο Μιχαήλ Η’ ακύρωσε τη συμφωνία με τους Γενουάτες.
1267 μ. Χ.
Το Βυζάντιο συμμαχεί ξανά με την Γένουα.
1274 μ. Χ.
Σύνοδος Λυών - Ένωση δύο εκκλησιών.
1281 μ. Χ.

Εγκατάσταση Οθομανών στην Προύσα.
31 Μαρτίου του 1282 μ. Χ.
Σικελικός Εσπερινός - Εκδίωξη και σφαγή των Γάλλων.
1282 μ. Χ.
Κατάκτηση Σκοπίων από του Σέρβους.
1294 μ. Χ.
Καταβολή υψηλών αποζημιώσεων από τον Ανδρόνικο.
1295 μ. Χ.
Πρώτη συνεδρίαση του Αγγλικού Κοινοβουλίου.
1301 μ. Χ.
Πρώτη ήττα των Βυζαντινών από τους Οθομανούς.
1326 μ. Χ.
Κατάληψη της Προύσα από τον Ορχάν.
1330 μ. Χ.
Νίκη Σέρβων κατά των Βουλγάρων.
1331 μ. Χ.
Κατάκτηση της Νίκαιας.
1341 μ. Χ.
Θάνατος Ανδρόνικου.
1342 μ. Χ.
Η εξουσία καταλήφθηκε από τις μικρομεσαίες τάξεις.
1346 μ. Χ.
Ο Στέφανος Δουσάν στέφεται στα Σκόπια βασιλιάς των Σέρβων και των Ελλήνων.
1354 μ. Χ.
Κατάληψη του φρουρίου της Καλίπολης.
1355 μ. Χ.
Θάνατος Στέφανου Δουσάν.
1361 μ. Χ.
Κατάληψη Διδυμότειχου.
1365 μ. Χ.
Κατάληψη Ανδριανούπολης και μεταφορά της Οθωμανικής πρωτεύουσας εκεί (περίπου το έτος 1365).
1389 μ. Χ.
Μάχη στο Κοσσυφοπέδιο.
1390 μ. Χ.
Ο Σουλτάνος ανέβασε στο θρόνο του Βυζαντίου τον Ιωάννη Ζ’.
1391 μ. Χ.
Ο Μανουήλ δραπέτευσε και ανέλαβε το θρόνο.
1402 μ. Χ.
Μάχη της Άγκυρας - Ήττα Τούρκων από τους Μογγόλους.
1421 μ. Χ.
Στον Οθωμανικό θρόνο ανεβαίνει ο Μουράτ Β’.
1422 μ. Χ.
Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τον Μουράτ Β’.
1423 μ. Χ.
Εισβολή Τούρκων στην Πελοπόννησο.
1425 μ. Χ.
Στον θρόνο ανεβαίνει ο Μιχαήλ Η’ ο Παλαιολόγος.
1426 μ. Χ.
Οι Τούρκοι κατέστησαν την Πελοπόννησο φόρου υποτελή.
1444 μ. Χ.
Συντριβή της σταυροφορίας κατά των Τούρκων.
29 Μαΐου του 1453 μ. Χ.
Κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς.
1456 μ. Χ.
Κατάκτηση Αθήνας από τους Οθωμανούς.
1461 μ. Χ.
Κατάκτηση Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς.


Επιμέλεια: Αλέξανδρος Σαμψών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου